PERSONAL TRAINING

L’entrenament personal cada vegada està més present en el dia a dia dels jugadors i jugadores de bàsquet. Per això , des d’Elite Basket Pro  us oferim el nostre servei Elite Basket Pro Personal Training, en el qual el jugador/a rep un treball de qualitat on el principal objectiu és millorar detalls fonamentals en l’efectivitat del driblatge i del tir, donant les eines bàsiques i avançades per a un bon domini dels aspectes claus.

FUNCIONAMENT DE PERSONAL TRAINING

Des d’ Elite Basket Pro us oferim diferents opcions d’entrenament per adaptar-nos a les vostres necessitats:

 • Entrenaments amb continuïtat que permeten  avançar amb més eficàcia.
 • entrenaments esporàdics.

La nostra metodologia es basa Nivells d’Assoliment, on cada jugador/a anirà augmentant de nivell a mesura que vagi adquirint els aspectes necessaris per arribar al següent nivell. La primera sessió servirà per analitzar quines són les necessitats  del jugador/a i el què ha de fer per passar de nivell,  Una vegada analitzat, realitzem les sessions que es divideixen en  els següents NIVELLS d’ASSOLIMENT:

 • Nivell 1 d’assoliment :cal tenir interioritzat els següents paràmetres per superar-lo En  el driblatge: adquisició de la postura corporal ofensiva bàsica, adquisició de visió panoràmica del joc i diferenciació d’altura i ritme en el bot. En el tir: orientació corporal cap a cistella, adquisició d’un punt de tir, coordinació en l’extensió del tren superior i tren inferior.
 • Nivell 2 d’assoliment. cal tenir interioritzat els següents paràmetres per superar-lo En  el driblatge: domini de la  postura corporal ofensiva bàsica, domini i ampliació de la visió panoràmica del joc, domini de les arrencades sobre aturat i amb bot de progressió, domini de l’orientació corporal cap a l’espai que es vol atacar. En el tir: orientació corporal cap a cistella en moviment, coordinació en l’extensió del tren superior i tren inferior en moviment, adquisició de la posició bàsica per rebre i domini de recepcions per un tir ràpid.
 • Nivell 3 d’assoliment: cal tenir interioritzat els següents paràmetres  per superar-lo En  el driblatge: domini de la  postura corporal ofensiva durant els canvis de mà i de ritme, domini del frenat i posterior canvi de ritme en driblatge, domini de l’orientació corporal i de l’espai durant el driblatge.  En el tir: orientació corporal cap a canastra sobre bot, coordinació en l’extensió del tren superior i tren inferior sobre bot, adquisició de bot de qualitat per portar la pilota al punt de tir òptim i domini de les frenades per un tir ràpid sobre bot.
 • Nivell 4 d’assoliment: per superar-lo cal tenir interioritzat els següents paràmetres En el driblatge: domini de la  postura corporal ofensiva durant el driblatge sobre situacions desestabilitzadores, domini de les frenades i posterior canvi de ritme en driblatge sobre situacions desestabilitzadores. En el tir: orientació corporal cap a cistella sobre situacions desestabilitzadores, coordinació en l’extensió del tren superior i tren inferior sobre situacions desestabilitzadores, i domini de les frenades sobre situacions desestabilitzadores.

SERVEIS INCLOSOS

Els serveis que prestem són els següents:

 • Planificació de l’evolució del jugador/a
 • Deures per a casa, per millorar els aspectes que necessita el jugador.
 • Enregistraments en els entrenaments per tenir un feedback visual.
 • Enregistrament de partit cada dos mesos.

FUNCIONAMENT DE PERSONAL TRAINING

Donem l’opció que siguin entrenaments esporàdics, però des de Elite Basket Procreiem que és molt més efectiu tenir una continuïtat durant un tir adritemps perllongat, per poder avançar amb més eficàcia, nosaltres recomanem fer com a mínim una sessió a la setmana.

Nosaltres dividim l’entrenament personal en Nivells d’Assoliment, on cada jugador/a ira augmentant de nivell a mesura que vagi adquirint els aspectes necessaris per arribar al següent nivell.

La primera sessió és per analitzar ben que necessita el jugador/a i què necessita per passar de nivell, d’aquesta forma optimitzem la seva evolució. Una vegada analitzat, realitzem les sessions que es divideixen en  els següents NIVELLS d’ASSOLIMENT:

 • El Nivell 1 d’assoliment, per superar-ho cal tenir interioritzat els següents paràmetres en  el driblatge: adquisició de la postura corporal ofensiva bàsica, adquisició de visió panoràmica del joc i diferenciació d’altura i ritme en pot. en el tir: orientació corporal cap a cistella, adquisició d’un punt de tir, coordinació en l’extensió del tren superior i tren inferior.
 • El Nivell 2 d’assoliment, per superar-ho cal tenir interioritzat els següents paràmetres en  el driblatge: domini de la  postura corporal ofensiva bàsica, domini i ampliació de la visió panoràmica del joc, domini de les arrencades sobre aturat amb pot de progressió, domini de l’orientació corporal cap a l’espai que es vol atacar. En el tir: orientació corporal cap a cistella en moviment, coordinació en l’extensió del tren superior i tren inferior en moviment, adquisició de la posició bàsica per rebre i domini de recepcions per un tir ràpid.
 • El Nivell 3 d’assoliment, per superar-ho cal tenir interioritzat els següents paràmetres en  el driblatge: domini de la  postura corporal ofensiva durant els canvis de mà i de ritme, domini del frenat i posterior canvi de ritme en driblatge, domini de l’orientació corporal i de l’espai durant el driblatge.  En el tir: orientació corporal cap a canastra sobre pot, coordinació en l’extensió del tren superior i tren inferior sobre pot, adquisició de pot de qualitat per portar la pilota al punt de tir òptim i domini de les frenades per un tir ràpid sobre pot.
 • El Nivell 4 d’assoliment, per superar-ho cal tenir interioritzat els següents paràmetres en el driblatge: domini de la  postura corporal ofensiva durant el driblatge sobre situacions desestabilitzadoras, domini de les frenades i posterior canvi de ritme en driblatge sobre situacions desestabilitzadoras. En el tir:orientació corporal cap a cistella sobre situacions desestabilitzadoras, coordinació en l’extensió del tren superior i tren inferior sobre situacions desestabilitzadoras, i domini de les frenades sobre situacions desestabilitzadoras

LLOCS D’ENTRENAMENT I HORARIS

Els dimarts i dijous, de 18h a 20h Elite Basket a Sant Adrià del Besòs.

Els diumenges, de 16h a 20h Elite Basket a Sant Climent de Llobregat.

PREUS

1 mes d’entrenament individual (una sessió setmanal)     110€/mes, 15€ per sessió extra.

Sessions esporàdiques d’entrenaments individuals   25€/sessió

1 mes d’entrenament individual + màquina de tir (una sessió setmanal)     140€/mes, 25€ per sessió de 90 min (dels quals 45 min amb màquina de tir)

Sessions esporàdiques d’entrenaments individuals+ màquina de tir  40€/sessió de 90 min

Enregistrament de Partit Extra 20€.

Edició  de Video Hight Lights 50 €.