SHOOT SKILLS

SHOOTING SKILLS

Shooting Skills  és un format de tecnificacions orientades a la millora del teu tir, només apta per “obsessionats” en com ser més efectiu en el tir. En la tecnificació de tir Shooting Skills busquem que el  jugador/a rebi un treball de qualitat  on el principal objectiu es treballar  detalls fonamentals per la millora en la efectivitat del tir com ara: orientació cap al cistella, adquisició d’un punt de tir, coordinació del tren inferior amb el tren superior…

 

FUNCIONAMENT DE SHOOTING SKILLS

 

Donem l’opció que siguin tecnificacions  de tir esporàdiques, però  des de Elite Basket Pro  creiem que es molt més efectiu tenir una continuïtat durant un temps perllongat. El PACK  DE TECNIFICACCIONS SHOOTING SKILLS consta de 4 sessions  com a mínim per a cada Nivell D’assoliment, es pot repartir al llarg del temps però perd la seva efectivitat si el jugador no rep una continuïtat.

Cada jugador/a que ve a la primera tecnificació amb nosaltres, ha de passar per el Nivell 1 d’assoliment i així analitzem quins  aspectes tècnics d’ell jugador/a te assolits i quins necessita assolir, d’aquesta forma optimitzem la seva evolució. un cop analitzat, realitzem les sessions de tecnificació que es divideixen en NIVELLS D’ASSOLIMENT  de continguts tècnics:

El Nivell 1 d’assoliment, per tal de superar-lo cal tenir interioritzat els següents paràmetres en el tir: orientació corporal cap a cistella, adquisició d’un punt de tir, coordinació en l’extensió del tren superior i tren inferior.

El Nivell 2 d’assoliment, per tal de superar-lo cal tenir interioritzat els següents paràmetres en el tir: orientació corporal cap a cistella en tir adrimoviment, coordinació en l’extensió del tren superior i tren inferior en moviment, adquisició de la posició bàsica per rebre i domini de recepcions  per un tir ràpid.

El Nivell 3 d’assoliment, per tal de superar-lo cal tenir interioritzat els següents paràmetres en el tir: orientació corporal cap a cistella sobre bot, coordinació en l’extensió del tren superior i tren inferior sobre bot, adquisició de bot de qualitat per tal de portar la pilota al punt de tir òptim i domini de les frenades  per un tir ràpid sobre bot.

El Nivell 4d’assoliment, per tal de superar-lo cal tenir interioritzat els següents paràmetres en el tir: orientació corporal  cap a cistella sobre situacions desestabilitzadores, coordinació en l’extensió del tren superior i tren inferior sobre situacions desestabilitzadores, i domini de les frenades  sobre situacions desestabilitzadores.

 

OBJECTIUS SHOOTING SKILLS

 

El Procés Tecnificador Shoot Skills persegueix la consecució una sèrie d’objectius que permeten l’obtenció d’una sèrie d’eines per a obtenir el domini dels aspectes claus del tir. Els objectius de la tecnificació Shoot Skills són els següents:

 • Adquirir hàbits per a la prevenció de lesions.
 • Treballar la orientació corporal cap a cistella.
 • Dominar la pròpia concepció corporal.
 • Adquirir els hàbits posturals que facilitin un tir més fluït, eficient i eficaç.
 • Ser conscients i millorar els aspectes fonamentals en el tir (orientació a cistella, coordinació en l’extensió, punt de tir….).
 • Arribar a poder autogestionar l’evolució en el teu propi tir.
 • Actuar sobre la confiança en el tir.
 • Unir els continguts tècnics i físics del tir, donant-li el sentit tàctic necessari en una situació de joc reduït (1×1, 2×1 o 2×2).

 

ESTRUCTURA DE LA SESSIÓ

 

En cada sessió apliquem la nostra metodologia als jugadors i jugadores, i segons el Nivell d’Assoliment, amb la següent estructura de la sessió:

 • Un procés d’activació kinestésica.
 • Treball analític en dels objectius del Nivell d’assoliment.
 • Treball específic tecnic unint-los amb  aspectes tàctics del nivell d’assoliment.
 • Per últim, l’aplicació dels conceptes treballats durant la sessió en joc reduït (1×1, 1×1+1, 2×2).

 

Academia
maquina de tir
boton work out